Enquête : Impact op het gezinsinkomen

Deze enquête is voltooid, bedankt voor uw deelname

Impact van de coronacrisis
op het gezinsinkomen.

image

Waarom die enquête ?

De coronacrisis treft tal van gezinnen (verlies van werk, tijdelijke werkloosheid, daling van de omzet voor zelfstandigen, enz.).

De federale overheid heeft aan een werkgroep (Economic Risk Management Group - ERMG), met de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB) als co-voorzitter, de opdracht gegeven om de impact van de crisis op de Belgische economie in kaart te brengen. In het kader van die werkzaamheden peilt de NBB via deze enquête uitgevoerd in samenwerking met Microsoft Innovation Center naar uw persoonlijke situatie : wat betekent de crisis voor uw inkomen? Uw mening is belangrijk. Voor deze enquête hebt u slechts vijf minuten nodig.

Uw deelname aan deze enquête is vrijwillig en strikt anoniem. De verzamelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om de impact van de coronacrisis op de economie te analyseren. Ze zullen onmiddellijk worden vernietigd zodra de statistische analyse van de resultaten is uitgevoerd. De NBB is voor de verzamelde gegevens overigens onderworpen aan een statistische geheimhoudingsplicht.

De situatie

Vind de laatste cijfers van de pandemie :

Minder dan 20 minuten geleden geüpdatet : Bing