Enquête : Impact op het gezinsinkomen

Deze enquête is voltooid, bedankt voor uw deelname

Uw consumptiegewoonten
tijdens de coronacrisis.

image

Uw consumptiegewoonten tijdens de coronacrisis: uw mening telt!

De coronacrisis heeft een impact op onze manier van consumeren en onze consumptiemogelijkheden. Heeft de crisis ook uw consumptiegewoonten aangepast? Ontmoedigt de huidige gezondheidssituatie u om naar de winkels te gaan? Bent u tijdens de crisis (meer) online beginnen te kopen? Bent u de komende weken van plan om op reis of op restaurant te gaan?

Voor haar werkzaamheden die verband houden met de coronacrisis, wenst de Nationale Bank van België (NBB) na te gaan in welke mate de consumptiegewoonten van de Belgen de afgelopen maanden zijn veranderd. Ze nodigt u daarom uit deze enquête, die samen met Microsoft Innovation Center werd opgesteld, in te vullen. Deze enquête neemt slechts enkele minuten in beslag.

Uw deelname aan deze enquête is louter vrijwillig en verloopt strikt anoniem. De verzamelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om de impact van de coronacrisis op de economie te analyseren en zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend. Ze zullen onmiddellijk worden vernietigd zodra de statistische analyse van de resultaten is uitgevoerd. De NBB is voor de verzamelde gegevens bovendien onderworpen aan een statistische geheimhoudingsplicht.

De situatie

Vind de laatste cijfers van de pandemie :

Minder dan 20 minuten geleden geüpdatet : Bing